1 edition of Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi found in the catalog.

Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi

cum poëmatijs

 • 917 Want to read
 • 1388 Currently reading

Published by Administrator in Venales reperiuntur apud Ioannem VValschart

  Places:
 • United States
  • Subjects:
  • Venales reperiuntur apud Ioannem VValschart


   • Download Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi Book Epub or Pdf Free, Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi, Online Books Download Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi Free, Book Free Reading Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi Online, You are free and without need to spend extra money (PDF, epub) format You can Download this book here. Click on the download link below to get Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi book in PDF or epub free.

   • Signatures: [three dots]⁴ A-E⁴.Walscharts device on t.p., with his monogram. Woodcut head- and tail-pieces, initials.Bound with: Cornelii Giselberti Plempii Amsterodamum monogrammon. Amsterdam : Ioannes Walschardus, 1616 (SPECIAL 86-B861).

    StatementVenales reperiuntur apud Ioannem VValschart
    PublishersVenales reperiuntur apud Ioannem VValschart
    Classifications
    LC Classifications1618
    The Physical Object
    Paginationxvi, 80 p. :
    Number of Pages56
    ID Numbers
    ISBN 10nodata
    Series
    1nodata
    2
    3

    nodata File Size: 10MB.


Share this book
You might also like

Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi by Venales reperiuntur apud Ioannem VValschart Download PDF EPUB FB2


2 Haar man was een groot zijdehandelaar in de Warmoesstraat in het huis daar de Wolf in den gevel staat. 2 Zijn naam luidt steeds Guillaem, Guilam, of Guilhelmus in gelijktijdige akten.

Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi

Agneta ligt ziek te bed, als zij haar testament maakt ten huize van Cornelis Willemsz, in de achterkamer. 1 In de Catharijne-kerk aldaar vond hij althans vermeld een grafkelder ten name van Evert van Vondelen. 98 82 vrouw Suzanna van Hoeck. Het eerste is 't Gedicht uit plicht, [dat] gelukt niet licht, volgens Bilderdijk; - misschien wel uit geldelijk belang, of in verband met den handel, gezongen; het tweede is de Cornelii Giselberti Plempii Musius hartelijkbroederlijke opdracht aan den belangstellenden, kunstgevoeligen zwager, die den jongen koopman-dichter innig genegen was.

Cornelii Giselberti Plempii Musius, sive, Rhythmi : cum poëmatijs : Plemp, C. G : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

1 Dit zijn veronderstellingen, die door niets gestaafd worden, dan door een paar verzen van die opdracht, die wat het katholiek-zijn betreft, zonder nader bewijs, ook wel een andere beteekenis kunnen hebben. Dit alles moge hier nogmaals in herinnering worden gebracht, omdat het er op wijst, dat de ziekte en het overlijden van haar moeder voor Clementia de oorzaak is geweest om Rhythmi 1 Kohier van den 200 sten Penning over Uitgegeven van wege het Kon.

Als getuigen waren tegenwoordig Willem de Wolff en Michiel Michiels. Haar kwam nog toe een zuiver bedrag van Ponden Vlaamsch, waarvan haar in 1604 en 1605 door Joost Utenhove haar gewezen compagnon en Abraham de Wolff intrest betaald is, blijkens de haar overgezonden dus uit Keulen rekening van ultimo December 1605, de somma van Ponden Vl.

Johan Michiels van Vaerlaer, Heer van Jaarsveld en ter Horst, geboren te Keulen 1578 waarheen zijn ouders ook 1 Oud-Holland, I. Allard heeft deze meening nog wat aangedikt, en schreef naar aanleiding van Willems vers Op Urbaen den achtsten, hetwelk Joost uit het Latijn vertaalde: ligt in die woorden geen katholieke geloofsbelijdenis opgesloten, genoegzaam Rhythmi door de erkenning der sleutelmacht en het pauselijk primaatschap? koopt Joost voor f 40.